Kontakt

Email: info@vejirkladno.cz, jgerlicka@vejirkladno.cz

Adresa sídla spolku: Vějíř Kladno z.s., Rooseveltova 1609, 27201 Kladno

Adresa sídla přípravné třídy: Hajnova 178, Kladno

Vedoucí pracovnice: Mgr. J. Gerlická, Dis.

Mobil: +420 702 156 726

IČ: 04091507

bank. spojení: 2018101095/5500

STAŇTE SE NAŠIMI PŘÁTELI NA FACEBOOKU!

https://www.facebook.com/vejirkladno/?fref=ts

Mapa

Mapa provozovny