BŘEZEN VE VĚJÍŘI

Březen byl opět plný akcí.

Na začátku jsme měli karneval, kde vystoupil i kouzelník. Pozvali jsme také kamarády ze školky org. Člověk v tísni.

Poté jsme se zúčastnili čtení a výtvarné dílny v knihovně m. Kladna s tématem Jaro.

A na závěr jsme shlédli pásmo pohádek připravené studenty zdravotnické školy v Kladně.

Ani orchestr nezahálel. Celý měsíc hráči poctivě zkoušeli a v sobotu 30. 3. vše předvedou rodičům na pravidelném soustředění.